ДЀЛТАПЛАНЕР

ДЀЛТАПЛАНЕР м. Спорт. Леко устройство за спортно летене, състоящо се от триъгълна рамка (с форма на гръцката буква делта) с прикрепено на върха Ј платно, което се насочва (според въздушния поток) и управлява от човек, привързан към хоризонталната част на рамката; делтаплан. Това място е много подходящо за летене с делтапланер.

— Англ. deltaplaner.

Списък на думите по буква