ДЕЛФИНОЛО̀В

ДЕЛФИНОЛО̀В, мн. няма, м. Рядко. Лов на делфини. Черно море има голямо стопанско значение. Макар и по-бедно от другите морета, то има доста големи запаси от риба.. Напоследък все повече се развива и делфиноловът. В. Кънева-Абаджиева, ЧМ, 15. Морето дава добри възможности за корабоплаване, риболов и делфинолов. Геогр. Х кл, 160.

Списък на думите по буква