ДЕЛФИНОЛО̀ВЕЦ

ДЕЛФИНОЛО̀ВЕЦ, мн. ‑вци, м. Рядко. Мъж, който се занимава с ловене на делфини; специалист по лов на делфини. Всички делфиноловци, които снабдяват научните институти и киностудиите с живи делфини, са истински виртуози в своя занаят, като се стараят всеки ден да измислят все нови и нови начини, защото делфините бързо разгадават и най-хитро скроените им клопки. Ц. Цанев и др., ЧП, 56. — Нищо няма да стане — каза капитанът. — Те [делфините] се плашат от хората... Делфиноловците едва ги улучват с пушки... П. Вежинов, ДБ, 160.

Списък на думите по буква