ДЕЛФИНОЛО̀ВСТВО

ДЕЛФИНОЛО̀ВСТВО, мн. няма, ср. Рядко. Лов на делфини като поминък. С внедряването на нови, научно обосновани начини на преработка и третиране на суровините от делфин ще се помогне за развитието на този важен клон от нашето стопанство — делфиноловството. Пр, 1954, кн. 1, 31.

Списък на думите по буква