ДЕЛФИНОЛО̀Г

ДЕЛФИНОЛО̀Г, мн. ‑зи, м. Специалист, който се занимава с изучаване на делфините.

Списък на думите по буква