ДЕЛЦЀ

ДЕЛЦЀ, мн. ‑а̀, ср. Умал. Ирон. от дело (в 1, 7, 8 и 9 знач.). Колко ли негови дела и делца, дрямали с години под прокурорското сукно, ще измъкнат на бял свят тия две думици. Ал. Констнатинов, БГ, 97. Не бяхме ний за вас достойни / със нашите малки умове, делца. Ив. Вазов, Съч. V, 74. Тез самомнителни мъжаги, / .., / умеят всяко свое делце, всекий / свой жест за светъл подвиг да прокарват. Н. Михайловски, Мис., 1896, кн. 3-4, 186-187.

Списък на думите по буква