ДЕЛЯ̀КАМ

ДЕЛЯ̀КАМ СЕ, ‑аш се, несв., непрех. Диал. Карам се, препирам се с някого. — От отзарана цял ден се делякате — отделихте се и тука... П. Тодоров, Събр. пр II, 19. С Левски,.., така веднъж / се счепкахме. / .. / Той дръж и ази дръж, а Ружина Първан / .. / отстрана ни гледа и се хили, / па току изведнаж: "Аз да ви кажа вам, / като ви слушам тъй отдеве нанасам / да се делякате, на памет що ми падна". П. П. Славейков, КП ч. III, 104.

Списък на думите по буква