ДЕЛЯ̀КАНЕ

ДЕЛЯ̀КАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от делякам се.

Списък на думите по буква