ДЕМАГО̀ГСТВАНЕ

ДЕМАГО̀ГСТВАНЕ ср. Отгл. същ. от демагогствам; демагогствуване. Парламентарните изказвания се използват като средство за демагогстване.

Списък на думите по буква