ДЕМАГО̀ГСТВУВАНЕ

ДЕМАГО̀ГСТВУВАНЕ ср. Отгл. същ. от демагогствувам; демагогстване. В обещаваните от тях [стамболовистите] закони в защита на труда те виждат едно средство за демагогствуване, едно средство за агитация между работниците против социализма. Г. Георгиев, Избр. пр, 233.

Списък на думите по буква