ДЕМБЀЛСКИ

ДЕМБЀЛСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Рядко. Простонар. Неодобр. Прил. от дембел и дембелин.

Списък на думите по буква