ДЕМБЀЛСТВО

ДЕМБЀЛСТВО, мн. няма, ср. Рядко. Простонар. Неодбр. Дембеллък, дембелуване. Тука на земята всеки е роб. Блазе на оного, что с труд извишва себе си. Горко на оного, что с дембелство унижава себе си. Гр. Пърличев, СбНУ XI, 352.

Списък на думите по буква