ДЕМЀНЦИЯ

ДЕМЀНЦИЯ ж. Мед. Невъзвратима, трайна загуба на умствените способности и на по-рано усвоените знания и практически навици, породена от органични изменения в мозъка. Обща деменция. Алкохолна деменция. Апатична деменция. Детска деменция. Старческа деменция.

— Лат. dementia.

Списък на думите по буква