ДЕМИЛИТАРИЗА̀ЦИЯ

ДЕМИЛИТАРИЗА̀ЦИЯ ж. Полит. Установено с договор ликвидиране на въоръжените сили и военната промишленост, премахване на военните бази, съоръжения и укрепления на дадена държава или върху дадена територия. Всички миролюбиви народи във висша степен са заинтересувани в бъдеще да не се повтори германската агресия, демилитаризацията на Германия да бъде завършена. РД, 1949, бр. 138, 6. // Премахване, ликвидиране на военния характер на нещо. Властите в съветската окупационна зона .. взеха твърд курс на демилитаризация и демократизация в обществено-политическия и икономическия живот. ОФ, 1950, бр. 1790, 3.

Списък на думите по буква