ДЕМИНЕРАЛИЗА̀ЦИЯ

ДЕМИНЕРАЛИЗА̀ЦИЯ, мн. няма, ж. Спец. 1. Патологично намаляване на неорганичните съставки в организма.

2. Отстраняване на минералните компоненти от водата или от други вещества. Синтезирането и внедряването на производството на йонообменните смоли даде възможност .. да бъде заменен нерентабилният дестилационен метод за деминерализация на водата с йонообменния. Вл. Кабаиванов и др., ТП, 231. При този начин на деминерализация от цвекловия сок могат да се извлекат ценни странични продукти. Л. Дряновска-Нонинска, ЙСЧ, 64.

Списък на думите по буква