ДЕМИУ̀РГ

ДЕМИУ̀РГ, мн. ‑зи, м. 1. Филос. Във философията на Платон — творец на света, създател на вселената. // Във философията на гностицизма — низше божество, създател на низшия, материалния свят.

2. Прен. Книж. Творец, създател на нещо голямо, велико.

3. Истор. В древна Гърция — висше длъжностно лице; управител, магистрат.

— От гр. δημιουργός 'майстор, занаятчия'.

Списък на думите по буква