ДЀМО

ДЀМО, мн. няма, ср. Нов. Ненапълно завършен, неокончателен вариант на нещо (песен, албум, компютърна игра и др.), който се демонстрира, показва, представя пред някого предварително, преди пускането му на пазара за широката публика; демовариант, демоверсия. Записахме първото си демо за два месеца и звукозаписната компания го хареса. 24 часа, 2000, бр. 216, 24. Започва се с първо демо .., което предлага много интересна музика .., за да се стигне до пробен малък албум. Дем., 1998, бр. 263, 11. Преди да излезе демото на играта, се пуснаха какви ли не слухове. 24 часа, 2000, бр. 96, 41.

— Англ. demo, съкратено от demo(nstration) 'демонстрация, представяне'.

ДЀМО

ДЀМО-. Нов. Първа съставна част на сложни думи със значение: който се отнася до ненапълно завършен вариант на песен, албум, компютърна игра, демонстриран предварително пред някого, напр. демовариант, демоверсия, демозапис, демокасета, демоклип, демомузика, демопарче и др.

Списък на думите по буква