ДЕМОАЗЀЛА

ДЕМОАЗЀЛА ж. Остар. Ирон. Мома, госпожица. Колкото за модните работи, които нашите контета и демоазели качат по тялото си и които сичките тряба непременно да додат направо от Виена, те нямат изброявание. Г. Драганов, Лет., 1873, кн. 5, 133. А не е никак мислил, че неговите думи ще да накарат пияните французи да излязат из къщите на българската непразна демоазела и сами да извикат варварите на бой. Хр. Ботев, Съч. 1929, 276.

— От фр. demoiselle.

Списък на думите по буква