ДЕМОБИЛИЗЍРАМ

ДЕМОБИЛИЗЍРАМ, ‑аш, несв. и св., прех. 1. Разпускам мобилизирани войски; извършвам демобилизация. България демобилизира всичките си войски. Д. Казасов, ВП, 191. // Освобождавам някого от военна служба; уволнявам. Той по-преди ни беше дружинен командир, но как я нареди — не зная. Демобилизираха го. Х. Русев, ПС, 50. — Мобилизират ме, а не знаят, че аз вече не мога да държа пушка. Комисията веднага ще ме демомобилизира... Д. Кисьов, Щ, 101.

2. Прен. Правя някой да стане бездеен, да изпадне в състояние, което се характеризира с липса на активност, воля, способност за изпълнение на някаква задача. Нашите

лодки, с изключение на една голяма и един чифт малки, са разрушени. И може би така е по-добре, защото мисълта, че имаме зад гърба си нещо, с което можем да избягаме назад, ни демобилизира. А тъй, остава ни само едно: напред! Ив. Мартинов, ДТ, 220-221. Късно вечерта пак долита познатият звук от вражески бомбардировачи, .. Това са слепи бомбардировки, които имат за задача да "плашат" и да демобилизират населението в тила. Г. Караславов, Избр. съч. III, 36. демобилизирам се страд. Всеобщото и пълно разоръжаване предвижда да се демобилизират всички въоръжени сили на държавите и да се забрани тяхното възстановяване под каквато и било форма. РД, 1960, бр. 156, 3.

ДЕМОБИЛИЗЍРАМ СЕ несв. и св., непрех. 1. За мобилизирани войници — освобождавам се от военна служба. Пиронев се демобилизира и се завърна в родното си село. Г. Караславов, ОХ II, 558.

2. Прен. Отпускам се, ставам бездеен, изпадам в състояние, което се характеризира с липса на активност, воля, способност за извършване на нещо, за изпълнение на дадена задача. Възможността за отстъпление стана основна причина да се демобилизираме до такава степен.

Списък на думите по буква