ДЕМОГРА̀Ф

ДЕМОГРА̀Ф м. Специалист по демография (в 1 знач.). // Лице, което се занимава с описание на състава и движението на населението в определена територия и време. Картината, която ни нарисува тоя ранен демограф на Марчината низина, е сбита, но ясна: планината е пак красива, жителите ѝ пак се занимават с лозарство, турците още са твърде малко, за да променят сериозно християнската картина на града. Н. Хайтов, А, 21.

Списък на думите по буква