ДЕМОГРА̀ФСКИ

ДЕМОГРА̀ФСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който се отнася до демография и демограф. Не съществуваше статистика, нямаше никакви сигурни сведения за демографските, икономическите и социалните условия в страната. П. Цолов, Й, 40. Всичко това [постиженията в областта на здравеопазването] върху основата на благоприятните социалноикономически промени измени демографските показатели и постави нашата страна наред с най-напредналите в икономическо и културно отношение държави. З, 1969, кн. 1, 3. Демографският взрив, присъщ на нарастването на населението на развиващите се страни след Втората световна война, е едно временно явление. В перспектива може да се очаква постепенно забавяне на темповете на демографския растеж. РД, 1977, бр. 215, 6. Основни демографски въпроси са въпросите във връзка с раждаемостта, смъртността и техният баланс. △ Демографски понятия. Демографска политика. Демографски проучвания. Демографски годишник.

Списък на думите по буква