ДЕМОДЍРАНЕ

ДЕМОДЍРАНЕ ср. Отгл. същ. от демодирам се. Задържането на продукцията в повече от определения норматив води до блокиране на оборотните средства на промишлените предприятия, .. то води също и до повреждане и демодиране на стоката. ВН, 1960, бр. 2601, 2.

Списък на думите по буква