ДЕМОДУЛЍРАНЕ

ДЕМОДУЛЍРАНЕ, мн. няма, ср. Рад. Отгл. същ. от демодулирам и от демодулирам се. Така получените от големи разстояния модулирани трептения са слаби, поради което те се усилват в приемника .., след което посредством подходяща лампа, играеща роля на детектор, се отделя звуковата честота от високата, който процес се нарича демодулиране. Физ. XI кл, 57.

Списък на думите по буква