ДЕМОКРА̀Т

ДЕМОКРА̀Т м. 1. Полит. Привърженик на демократична форма на управление, защитник на правата и свободите на народа. Той познаваше Солун от дните на Хуриета, когато турски и български демократи се прегръщаха по митингите и вярваха, че свалянето на кървавия султан ще докара справедливост в една империя, която почиваше върху непокътнатата феодална собственост. Д. Димов, Т, 544-545. Убеден демократ, без да членува в някаква партия, Методи се възхищаваше от непреклонната твърдост на конспираторите. М. Грубешлиева, ПП, 209. Без строги нравствени начала, циник към всеки идеал, .., консерватор в княжеството и презиращ тълпата, той се обърна тука на краен демократ, който изкусно движеше поворките [конците], които управляват нейната воля, гладеше гъделите ѝ, галеше нагоните ѝ. Ив. Вазов, Съч. XXV, 104.

2. Полит. Член или привърженик на партия, която се нарича демократическа. Като знаеше, че Слав е стар демократ-каравелист, той запя ниско, .., малко бунтовнишки: .. — За дяда Каравелов няма що да ми казваш, аз го зная. Й. Йовков, ПГ, 175-176. Борбата мужду републиканците и демократите е всъщност борба за успеха на тия или ония предприятия, все в полза на капиталистите. Ал. Константинов, БПр, 68.

3. Разг. Човек, който е близък на народа, който не се възгордява и не страни от обикновените хора. За художеството той има изключително аристократически възгледи — пряко противоположни на възгледите на негова велик съотечественик, демократ в живота и художеството. П. П. Славейков, Събр. съч. IV, 111. Той е демократ по дух.

Революционни демократи; революционери демократи. Полит. Дейци на руското революционно-освободително движение от втората половина на XIX век, съчетаващи идеята за селска революция с утопичния социализъм. Идеологически подготвен в средата на руските революционни демократи, .., Ботев от своя страна оказва благотворно влияние върху възгледите на бъдещия апостол. Ив. Унджиев, ВЛ, 114. Революционерите демократи взели страната на селяните. Николай Чернишевски, вождът на революционното демократично движение, написал възвание "Към крепосните селяни", с което ги подканял да въстанат и да вземат земята, която им принадлежи. Ист. X кл, 105.

— От нем. Demokrat или фр. démocrate. — Г. Йошев, Кратка всеобща история, 1861.

Списък на думите по буква