ДЕМОКРАТИЗА̀ЦИЯ

ДЕМОКРАТИЗА̀ЦИЯ, мн. няма, ж. Демократизиране. Разгромът на народните въстания попречил на демокрацията в Япония. В страната се закрепила абсолютната монархия. Ист. X кл, 142. Пуританите искали премахването на църковната върхушка и демократизация на църквата. С тези си искания те подкопавали опората на кралския абсолютизъм. Ист. VIII кл, 9. В периода на борба против феодализма буржоазията издига искания за демократизация на държавния строй. △ Демократизация на държавното устройство. Демократизация в управлението.

Списък на думите по буква