ДЕМОКРАТИЗЍРАМ

ДЕМОКРАТИЗЍРАМ, ‑аш, несв. и св., прех. Преустройвам на демократични основи, въвеждам демократичен ред, правя нещо да бъде демократично.Празна работа е да се създават нови думи по народен кроеж .. — това не демократизира езика. Ив. Богданов, СП, 204. Демократизирам армията. Демократизирам законите на държавата. демократизирам се страд.

ДЕМОКРАТИЗЍРАМ СЕ несв. и св., непрех. Ставам демократичен, придобивам демократичен характер. Литературата слиза близо до селячеството, по-тясно се свързва с народните въжделения, .. Демократизира се и езикът на основата на разговорната народна реч. Лит. X кл, 6. Страната ни все повече се демократизира. Демократизира се избирателната ни система.

Списък на думите по буква