ДЕМОКРАТЍЧЕН

ДЕМОКРАТЍЧЕН, ‑чна, ‑чно, мн. ‑чни, прил. 1. Който е свързан с демокрацията или се основава на демокрацията, който е в подкрепа на демокрацията (в 1 и 2 знач.); демократически. Строежът, който Апостолът дава на вътрешната революционна организация, почива на два основни принципа — демократичния и централистичния. Ив. Унджиев, ВЛ, 291. Демократичен строй. Демократична избирателна система. Демократична република. Демократично работническо движение. Демократични възгледи. Демократични схващания. Демократични нрави. Като съставна част в имената на някои държави, политически партии, организации и др. Например: Германска демократична република. Световна федерация на демократичната младеж. Единна демократична левица.

2. Който зачита правата на другите, който действа според нормите на демокрацията; демократически. Ония, които твърдят, че нашият народ е демократичен, не тряба да са слепи и за смисъла на тоя му демократизъм. П. П. Славейков, Събр. съч. VII, 29-30. Имало е две течения на русофилството: едното — свързано с признателността към руския монарх, поддържано от консерваторите и владиците, и другото — изпълнено с непоклатима любов към Русия, към руския народ, поддържано от демократичните среди у нас. П. Зарев, СРНИ (С. Радев, ССБ I, 16). // Който е присъщ на такъв човек; демократически. Всички обичаха и търсеха дружбата му. Обръщенията му бяха крайно демократични, естествени. СбЦГМГ, 220.

3. Който е близък на народа, който не се възгордява и не страни от обикновените хора; народен. Такъв народен, демократичен, активно отдаден на дълга си да служи на правдата и доброто писател е Йовков и в другите си разкази, в които отразява моменти от Балканската война. Г. Константинов, ПР, 213. — Впрочем командирите не винаги се сещат за хората, когато издават заповеди, .. Младият мъж не може да не е поне демократичен, излязъл от народа командир, който не забравя народа си. Д. Добревски, БКН, 55. Да бъдеш "демократичен" не ще рече да седиш на триножно столче, да пиеш от кратунка и да носиш цървули! СбЦГМГ, 143.

4. Рядко. За литература, изкуство и под. — който е свързан със съдбата на народа, който отразява живота на народа и служи на народа; демократически. С други думи казано, Кръстев се бори против реалистичната и демократична литература, която отразява живота, нуждите, борбите, меч‑

тите, идеалите на народа. Г. Цанев, С, 1955, кн. 9, 115.

— От гр. δημοκρατικός през фр. démocratique. — П. П. Славейков, Заратустра, 1910.

Списък на думите по буква