ДЕМОКРАТЍЧНОСТ

ДЕМОКРАТЍЧНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Отвл. същ. от демократичен. А историята ни недвусмислено посочва, че основното в характера на българина като гражданин е неговата природна, дълбока демократичност. Ас. Златаров, Избр. съч. II, 168. Основните черти на творчеството на Уитман — демократичност, оптимизъм и жизненост — се коренят в неговата вяра във възможностите и достойнствата на човека, в неговото непосредствено общуване с богатия и многостранен свят. Пл, 1969, сн. 23, 75.

Списък на думите по буква