ДЕМОКРА̀ТИЯ

ДЕМОКРА̀ТИЯ, мн. (рядко) ‑ии, ж. Остар. Книж. Демокрация. У просвещените народи има два различни образа на правление: 1) монархическо правление ..: 2) републиканско правление, .. И в двата тия образи за управление може да владее аристократия или демократия. Й. Груев, УЗ, 47-48. Така се случило и с Нена, когото аристократията наричала кир Нено, демократията — Нено чорбаджи, а средните — челебият. Л. Каравелов, Съч. VII, 8.

— Й. Груев, Уроци от... землеописание, 1871. — Друга форма: димокра̀тия гр.

Списък на думите по буква