ДЕМОНОПОЛИЗА̀ЦИЯ

ДЕМОНОПОЛИЗА̀ЦИЯ, мн. няма, ж. Иконом. Премахване на монопола в производството, търговията и др. в даден отрасъл. Противоп. монополизация. През 1993 г. трябва да се осъществи .. демонополизацията .. на една икономика, работеща досега на "военни релси". 168 часа, 1991, бр. 25.

Списък на думите по буква