ДЕМОНСТРА̀ТОР

ДЕМОНСТРА̀ТОР м. Лице, което извършва демонстрация (във 2 знач.), което показва, демонстрира нещо, обикн. с познавателна цел.

— От лат. demonstrator 'лице, което доказва, показва' през рус. демонстратор или нем. Demonstrator.

Списък на думите по буква