ДЕМОНСТРА̀ЦИЯ

ДЕМОНСТРА̀ЦИЯ ж. 1. Масово шествие (или митинг) за изразяване на обществено-политически настроения по даден повод. Той [Димитров] играе активна роля в 1899 година, когато в София бе организирана първата работническа първомайска демонстрация. Ст. Благоева, ГД, 59. Около 100 хиляди души излизат на демонстрация пред зданието на временното правителство и издигат болшевишките лозунги. Ист. X кл, 187. Работниците от фабриките и заводите на Прага през февруари т. г. със сурова и мълчалива демонстрация из улиците и площадите на града заявиха веднъж завинаги, че за републиката има само един път — техният път, пътят към социализъм. Н. Фурнаджиев, МП, 89. Вчера стана демонстрация от 2000 българе, .. и искаха от везирина да върне епископа им. С, 1872, бр. 33, 257. Европа е залята от антивоенни демонстрации.

2. Показване на нещо (апарати, уреди, филми, явления и др.), обикн. с познавателна или учебна цел; демонстриране. Главната цел на дружеството била да развива новия експериментален метод и затова демонстрацията на различни нови явления и уреди била едно от главните занимания на седмичните заседания. Ив. Въжарова, ИН (превод), 44. Кинолюбителите ще могат да снабдят новия апарат с комплект от малък външен екран за демонстрация на сниманите филми. ВН, 1958, бр. 2216, 4. // Показно извършване на действия, операции с машини, уреди и др. като пример, образец, обикн. с познавателна, учебна или рекламно-популяризаторска цел. Централната станция на младите техници ще организира демонстрации с авиомодели и др. ВН, 1958, бр. 2103, 3. — Искам да посетя и лекциите ви по химия, доктор Марсит. Бих желал да видя как провеждате демонстрациите, как разисквате проблемите. К. Манолов, ВХ, 20. // Подчертано силно показване, изтъкване на нещо с цел да се привлече вниманието върху него. Ръководителите на студията са предпазили утрешните оперни артисти от себепоказването, от чисто външното изпълнение на ариите, от демонстрацията на "височини", "низини" и други трафаретни атрибути на старомодната опера. НК, 1958, бр. 29, 6. А начинът, по който го извършва, добива значение на обществена демонстрация на новите идеи, които го вълнуват. Ив. Унджиев, ВЛ, 62.

3. Предизвикателно действие, поведение, с което обикн. се изразява протест, враждебно чувство или отношение към някого. Момчето издърпа заявлението си и го скъса пред очите му. — .. — Нямаше нужда от тия демонстрации. Сам разбирам положението ти и ме боли и за тебе, и за всички като тебе. Ст. Даскалов, 288-289. Настигнахме колата на брой три. Всеки от коларите се бе на кривите лисичини сложил главата си въз задния оплен и безпечно бе обърнал носа си към синьото небе. — Виждаш ли? — каза Соколов. — Това е демонстрация. Не искат да отбият малко. Какво да ги правиш такива? Н. Попфилипов, РЛ, 130. Нашият глас на истината нарочно се представи като бойкот, демонстрация против славянските гости. П. П. Славейков, Събр. съч. VI (2), 398. Стига си правил демонстрации!

4. Воен. Действия на въоръжени сили с цел да се демонстрира военна мощ или за да се насочи вниманието на противника към дадена позиция и да се нанесе решителният удар на друго място; демонстративни действия. Международната морска демонстрация застави турците да се подчинят на решенията на европейската дипломация. Бълг., 1902, бр. 477, 3. Както заплашителното поведение на английския кабинет, тъй и демонстрациите на флотата ѝ [на Англия] от Средиземно море произвождат твърде незабележителни безпокойства у Петерсбург. НБ, 1876, бр. 4, 15.

— От лат. demonstratio, ‑onis 'показване' през нем. Demonstration или рус. демонстрация. — В-к Цариградски вестник, 13. V, 1861.

Списък на думите по буква