ДЕМОНСТРЍРАМ

ДЕМОНСТРЍРАМ, ‑аш, несв. и св. 1Непрех. Провеждам демонстрация или участвам в демонстрация (в 1 знач.). Индуси и мюсюлмани демонстрирали в Калкута срещу колониалните власти. Т. Кюранов, АП, 28. // Прех. Чрез масово шествие или митинг показвам, давам израз на обществено-политическо настроение, отношение към нещо и др.

2. Прех. Показвам нещо (обикн. публично), за да дам възможност на другите да се запознаят с него; правя достояние. Той .. трябва да демонстрира в хирургическата клиника своя апарат за възстановяване двигателните функции на мускулите. НТМ, 1961, кн. 1, 20. В Германия той беше понаучил малко от джиу-джицу, бокс и други хватки, които понякога обичаше да демонстрира пред младежите. В. Нешков, Н, 313. Това са живи манекени, които демонстрират пред посетителите модата — рокли, пижами. ВН, 1958, бр. 2081, 4. Под звуците на джаза курсистите демонстрираха заучените от тях модерни и бални танци. ВН, 1960, бр. 2665, 4. // Разкривам, проявявам, изваждам нещо наяве; показвам. Тук оперният хор има пълната възможност да демонстрира своята прекрасна звучност, чистота, дикция и игра, тъй като главното действуващо лице в операта е народът. Т, 1954, кн. 1, 61. — Ниагара е пред мен! Картината е величествена, грандиозна. Природата демонстрира своята стихийност. Г. Белев, КВА, 118. Моите приятели ми демонстрират близостта между български и хинди. Т. Кюранов, АП, 16. Спартаковци [от Москва] показали отлична техника и демонстрирали истински съвременен футбол. К, 1963, кн. 7, 20. // Показвам, изразявам или върша нещо подчертано явно, по такъв начин, че да привлека вниманието на другите. — Имахте ли намерение да демонстрирате солидарност с Карлос и Смит, които са отлъчени от олимпийските игри? Л. Стефанова, ВМД, 140. Домна ценеше своите чарове и смяташе себе си по-достойна от другите жени да получи благоволението на шефа. Тя беше готова да го завладее, да демонстрира превъзходството си. Б. Болгар, Б, 123. — Ако продължаваш да демонстрираш любовните си афери пред хората и пред мене, ще заведа дело за развод .. Избягвай да водиш любовниците си вкъщи! М. Грубешлиева, ПП, 225. демонстрирам се страд. Бойс усъвършенствал метода на Кавендиш и направил наблюдението над притеглянето толкова достъпно, че то сега се демонстрира лесно на лекциите наред с магнитните и електрическите притегляния. Ив. Въжаров, ИН (превод) 147. Ние, децата на комунистите, носехме в прогимназията червени рубашки с права, затворена яка .. Това бе една от формите за агитация, израз на бащината ни решителност да се демонстрират и пропагандират революционни идеи с всички средства. П. Илиев, ЛВ, 17-18. Панаирът в Бърно се утвърди като средище, където се демонстрират успехите на международната машиностроителна промишленост. НТМ, 1961, кн. 9, 17.

— От лат. demonstro 'показвам, обяснявам' през нем. demonstrieren или рус. демонстрировать. — В-к Нова България, 19. IХ, 1876.

Списък на думите по буква