ДЕМОНТА̀Ж

ДЕМОНТА̀Ж, мн. няма, м. Разглобяване на машини, съоръжения, апарати и др. на съставните им части, сваляне на отделен детайл от работното му място или на цяла машина, апарат, съоръжение от неговия постамент. Противоп. монтаж. Конструкцията трябва да бъде напълно разглобяема, поддаваща се на лек и евтин монтаж, демонтаж и опаковка. ВН, 1961, бр. 3171, 3. Строежът на новата пещ е започнал чак след демонтажа на старата и е траял най-малко един месец повече. ВН, 1958, бр. 2092, 4. Демонтажът на кофража се извършва по обратен път. Стр., 1958, бр. 51, 2. — Ето ти, Иване, демонтаж на един детайл, искам го за два часа. Ако изпълниш — изпълниш. Ако не — карай с половин надница. В. Ченков, ЗХ, 124. Ирон. На негово място никой не би могъл открито да започне демонтаж на комунистическата система.

— Фр. démontage през рус. демонтаж.

Списък на думите по буква