ДЕМОНТА̀ЖЕН

ДЕМОНТА̀ЖЕН, ‑жна, ‑жно, мн. ‑жни. Прил. от демонтаж. Работниците от демонтажната група са демонтирали всички машини.Демонтажен цех. Демонтажна бригада.

Списък на думите по буква