ДЕМОНТЍРАМ

ДЕМОНТЍРАМ, ‑аш, несв. и св., прех. Разглобявам машина, съоръжение, апарат и др. на съставните му части, свалям отделен детайл от работното му място или цяла машина, апарат, съоръжение и др. от неговия постамент. Противоп. монтирам. — Ние с един другар трябваше да демонтираме някакви тръби... Той беше по-опитен. Аз доде отвъртя една гайка, той напълни цял джоб. В. Ченков, ЗХ, 123. Ирон. В момента имаме доказателства, че се демонтират всички системи за социални гаранции, заяви бившият премиер. Д, 1999, бр. 23, 4. демонтирам се страд. След завършването на обекта сградите се демонтират и пренасят на нов обект. Вл. Брънеков и др., СД, 76. В ГФР е бил конструиран интересен велосипед-амфибия. Той е снабден с плав‑

ници, които могат да се демонтират, така че с велосипеда-амфибия се пътува еднакво добре както по суша, така и по вода. ВН, 1960, бр. 2648, 4.

— От фр. démonter през нем. demontieren или рус. демонтировать.

Списък на думите по буква