ДЕМОРАЛИЗЍРАНЕ

ДЕМОРАЛИЗЍРАНЕ, мн. няма, ср. Книж. Отгл. същ. от деморализирам и от деморализирам се; деморализация. Персоналът на болницата прояви първите признаци на деморализиране. Двама от шофьорите под благочестивия предлог, че отиват да се бият за господ и краля, напуснаха лагера и избягаха при червените в Билбао. Д. Димов, ОД, 226. Фактът на различната .. сила и увереност при хората, или фактът на тяхната слабост или неустойчивост, която понякога се развива до пълно деморализиране, паника и заболяване, .., са интересували живо изследователите и възпитателите през всички времена. Пр, 1953, кн. 1, 32.

Списък на думите по буква