ДЕМОРАЛИЗУ̀ВАН

ДЕМОРАЛИЗУ̀ВАН, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Прич. мин. страд. от деморализувам като прил. Остар. Книж. Деморализиран. Тоя върволяк, тоя бяг, тоя глъч следваше от дъното на урвата до върха ѝ, цяла река човешки отчаяния, безконечен низ страдания на обезумяла и деморализувана сган. Ив. Вазов, Съч. ХХIV, 6.

Списък на думите по буква