ДЕМОРАЛИЗУ̀ВАНЕ

ДЕМОРАЛИЗУ̀ВАНЕ, мн. няма, ср. Остар. Книж. Отгл. същ. от деморализувам и от деморализувам се.

Списък на думите по буква