ДЕМОТЍЧЕСКИ

ДЕМОТЍЧЕСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Обикн. в съчет.: Демотическо писмо. Книж. Разновидност на египетското писмо, общодостъпна скорописна (курсивна) форма на писмото, възникнала през 8-7 в. преди н.е. на основата на йератическото писмо.

— От гр. δημοτικός 'народен'. — Н. Михайловски, Ръководство към всеобщата история (превод), 1873. Друга форма: димотѝчески.

Списък на думите по буква