ДЕНА̀Р

ДЕНА̀Р м. 1. Истор. Древноримска и средновековна сребърна монета.

2. Парична единица в Македония.

— От лат. denarius.

Списък на думите по буква