ДЕНАТУРА̀НТ

ДЕНАТУРА̀НТ м. Спец. Вредно или неприятно на вкус вещество, което се прибавя към някои продукти, обикн. спирт, за да станат негодни за консумация.

Списък на думите по буква