ДЕНАТУРА̀Т

ДЕНАТУРА̀Т м. Спец. Спирт или друг продукт, направен негоден за консумация чрез прибавяне към него на денатуранти.

От лат. denaturatus 'който е лишен от природните си свойства'.

Списък на думите по буква