ДЕНАТУРА̀ЦИЯ

ДЕНАТУРА̀ЦИЯ ж. Спец. Изменяне на свойствата на някои продукти обикн. спирт, чрез прибавяне към тях на вредни или неприятни на вкус вещества, за да станат негодни за консумация и да се използват само за производствени цели.

Списък на думите по буква