ДЕНАЦИОНАЛИЗЍРАМ

ДЕНАЦИОНАЛИЗЍРАМ1, ‑аш, несв. и св., прех. Книж. Извършвам денационализация1, правя някой да загуби националните си особености (култура, език и др.) . В усилията си да задържи и укрепи своите позиции Портата се опитала да евакуира и разсели някои райони на Кюрдистан, да изтреби и денационализира значителна част от кюрдското население. Б. Темков, К, 33. денационализирам се страд. Опитът да се денационализира населението от окупираната област завърши неуспешно.

ДЕНАЦИОНАЛИЗЍРАМ СЕ несв. и св., непрех. Загубвам националните си особености. Материалните интереси на българските търговци са ги карали да се денационализират .. Еманципацията на българското търговско съсловие се е проявявала преди всичко във възприемане на гръцкия език, който е бил езикът на търговията, като свой език. Г. Бакалов, Избр. пр, 129-130.

ДЕНАЦИОНАЛИЗЍРАМ

ДЕНАЦИОНАЛИЗЍРАМ2, ‑аш, несв. и св., прех. Икон. Извършвам денационализация2, възвръщам национализирани имущества на предишните им собственици. Противоп. национализирам. Правителството денационализира едрите машиностроителни предприятия. денационализирам се страд.

Списък на думите по буква