ДЕНАЦИОНАЛИЗЍРАНЕ

ДЕНАЦИОНАЛИЗЍРАНЕ1, мн. няма, ср. Книж. Отгл. същ. от денационализирам1 и от денационализирам се.

ДЕНАЦИОНАЛИЗЍРАНЕ

ДЕНАЦИОНАЛИЗЍРАНЕ2, мн. няма, ср. Книж. Отгл. същ. от денационализирам2 и от денационализирам се.

Списък на думите по буква