ДЕНАЦИФИКА̀ЦИЯ

ДЕНАЦИФИКА̀ЦИЯ, мн. няма, ж. Полит. Ликвидиране, премахване на остатъците от нацизма (фашизма) в политическия, икономическия и обществения живот на Германия след Втората световна война.

Списък на думите по буква