ДЕНДЀНЀСКА

ДЕНДЀНЀСКА нареч. Диал. Днес, сега, до ден днешен. Вълкот го [дявола] грабнал за другата [нога] и му я изял .. От тоа и денденеска останало да велиме [казваме] за дяоло: "Едноногийо или куцийо". Нар. прик., СбКШ, 10. И денденеска се приказва за него. Н. Геров, РБЯ I, 283.

Списък на думите по буква