ДЕНДРА̀РИУМ

ДЕНДРА̀РИУМ м. Книж. Част от ботаническа градина или друга площ, където се отглеждат с научна или учебно-опитна цел различни дървесни растения (дървета, храсти и лиани); арборетум. В дендрариума на ботаническата градина има над 2000 дървета и храсти.

Лат. dendrarium от гр. δένδρον 'дърво'.

Списък на думите по буква