ДЕНДРЍТ

ДЕНДРЍТ м. 1. Анат. Дървовидно разклоняващ се цитоплазмен израстък на нервната клетка, който възприема дразненията и ги предава към тялото на клетката.

2. Геол. Минер. Кристално образувание с дървовидна или мъхообразна форма, характерно за металите (обикн. при самородните мед, сребро и злато), за минералите, леда (снежинки, фигури по заледени прозорци) и др.

От гр. δένδρον 'дърво'.

Списък на думите по буква